ICO

CoinDash ICO Hacker trả lại 10.000 Ethereum vô điều kiện

Trong Cryptocurrency, đã có rất nhiều sự cố liên quan đến hacks và scams. Trong hầu như mọi trường hợp, tiền bị đánh cắp không

Thế nào là ICO

ICO (Initial Coin Offering) có nghĩa là một người nào đó cung cấp cho nhà đầu tư một số lượng tiền ảo hoặc token mới