có nên đầu tư bitcoin

BTC/USD : Liệu cuộc chiến sẽ còn tăng trưởng

Nguyên một tuần trước bitcoin đã tăng giá rất rõ ràng. Gần như là giá của ngày hôm sau luôn cao hơn giá của ngày