tiền kỹ thuật số

Jamie Dimon lần thứ hai phát biểu chống lại Bitcoin chỉ trong vài tuần gần đây

Lần thứ hai, trong vài tuần, Jamie Dimon, Giám đốc điều hành của JPMorgan Chase, đã nói ra chống lại Cryptocurrence và Bitcoin. Trong một